Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
10.05.2018

Izjava zastupnice CG pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić nakon sjednice Vlade

Izjava zastupnice CG pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić nakon sjednice Vlade

Po ugledu na praksu država članica EU predloženo je razmatranje mogućnosti uvođenja finansijske odgovornosti onih državnih organa u čijem radu je utvrđena povreda Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, saopštila je zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, istakavši da se time podiže stepen odgovornosti i profesionalnosti u radu državnih organa...20.10.2020.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Seminar na temu „Primjena člana 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima – zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja” održan je 29. i 30. septembra 2020.godine u Kolašinu, u organizaciji NVO „Centar za demokratiju i ljudska prava“ (CEDEM), a uz podršku Ministarstva pravde Crne Gore. Na seminaru je predstavljen „Vodič kroz član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima – zabrana mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja“...

KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

25.10.2020.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Online obuka na temu „Evropska konvencija o ljudskim pravima, član 6 stav 1 – odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku“ održana je 23. oktobra 2020.godine u organizaciji Uprave za kadrove, preko Zoom platforme, na kojoj je predavač bila g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu...

više...
23.10.2020.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Dana 22. oktobra 2020.godine održana je pravna akademija „Ius cogens – uloga i pravne obaveze demokratskih država u sprječavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja zatvorenih i pritvorenih lica“ u Podgorici, u organizaciji NVO „Centar za demokratiju i ljudska prava“ (CEDEM), a uz podršku Ministarstva pravde Crne Gore, na kojoj je predavač bila g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu...

više...
23.10.2020.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Radni sastanak pod nazivom „Prava lica lišenih slobode“ održan je dana 21. oktobra 2020.godine, u Podgorici, u organizaciji Savjeta Evrope i Evropske unije. Sastanku je prisustvovala i g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu...

više...
22.10.2020.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Sedmi godišnji regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu na temu „COVID-19 i Evropska konvencija o ljudskim pravima“ održan je 16. i 17. oktobra 2020.godine, u organizaciji AIRE centra iz Londona i „Civil Rights Defenders-a“, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Vlade Kraljevine Švedske, „Konrad Adenauer Stiftung“ fondacije i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije. Forumu je prisustvovala g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu...

više...
22.10.2020.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Online obuka na temu „Evropska konvencija o ljudskim pravima – član 6 stav 1 – odlučivanje u razumnom roku u upravnom postupku“ održana je 2. oktobra 2020.godine u organizaciji Uprave za kadrove, preko Zoom platforme, na kojoj je predavač bila g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu...

više...