Manja slova Veća slova RSS

Pitajte zastupnika

>

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Datum objave: 07.04.2022 13:00 | Autor: Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Ispis Štampaj stranicu


Dana 7. i 8. aprila 2022. godine, u hotelu „Ramada“ u Podgorici, održava se trening na temu „Gdje se završava sloboda izražavanja, a počinje govor mržnje“, u okviru projekta „Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija“, koji Institut za medije organizuje u saradnji sa NVO „Centar za demokratiju i ljudska prava“ (CEDEM) i UL Info, a uz podršku Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EDIHR) i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Polaznici treninga su novinari i predstavnici NVO sektora.

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, g-đa Valentina Pavličić, uzela je učešće na navedenom treningu i održala predavanje na sljedeće teme: „Smjernice za slobodu izražavanja u skladu sa EU standardima“ i „Najnovija praksa Evropskog suda u predmetima slobode govora“.

Zastupnica je istakla da je Evropski sud u sudskoj praksi ukazao da sloboda izražavanja predstavlja jedan od ključnih temelja demokratskog društva i jedan od osnovnih uslova za njegovo napredovanje. U vršenju svoje nadležnosti, Evropski sud procjenjuje miješanje u slobodu izražavanja u svijetlu okolnosti predmeta, uključujući i sadržaj spornih izjava i kontekst u kojem su izrečene. S tim u vezi, naročito se utvrđuje da li je dato miješanje “srazmjerno legitimnom cilju kojem se teži”, te da li su razlozi koje su nacionalne vlasti navele kako bi isti opravdale bili “relevantni i dovoljni”.

Nadalje, Zastupnica je polaznicima treninga ukazala da novinari imaju krucijalnu ulogu u demokratskom društvu i da je njihov zadatak da savjesno i odgovorno saopštavaju informacije o svim pitanjima od opšteg interesa.
Navedeni trening pohađalo je ukupno 33 novinara i predstavnika NVO sektora.