Manja slova Veća slova RSSPitajte zastupnika

Vijesti

05.05.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 5. maja 2022. godine, u hotelu „Voco“ u Podgorici, održava se trening na temu „Efikasna istraga u predmetima torture i kršenja ljudskih prava“, u organizaciji NVO „Građanska alijansa“, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju („The Balkan Trust for Democracy“) i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu...

20.04.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 20. aprila 2022. godine, u hotelu „Bianca“ u Kolašinu, održava se trening za sudije na temu „Efikasni sudski postupci u predmetima torture i kršenja ljudskih prava“, u organizaciji NVO „Građanska alijansa“, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju („The Balkan Trust for Democracy“) i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu...

07.04.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 7. i 8. aprila 2022. godine, u hotelu „Ramada“ u Podgorici, održava se trening na temu „Gdje se završava sloboda izražavanja, a počinje govor mržnje“, u okviru projekta „Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija“, koji Institut za medije organizuje u saradnji sa NVO „Centar za demokratiju i ljudska prava“ (CEDEM) i UL Info, a uz podršku Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EDIHR) i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Polaznici treninga su novinari i predstavnici NVO sektora...

04.04.2022.

Publikacija “Smjernice i pregled odabrane sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima – pravo na slobodu izražavanja” Zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Publikacija “Smjernice i pregled odabrane sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima – pravo na slobodu izražavanja” Zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Publikacija „Smjernice i pregled odabrane sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima – pravo na slobodu izražavanja”, čiji je autor g-đa Valentina Pavličić, Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, objavljena je u okviru projekta „Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija“ koji sprovodi NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), uz podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore...

01.04.2022.

Pravosudni forum AIRE centra na temu „Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan“

Pravosudni forum AIRE centra na temu „Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan“

Dana 1. i 2. aprila 2022. godine u hotelu „Splendid“ u Bečićima, održava se prvi Pravosudni Forum na temu „Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan“ u organizaciji AIRE centra iz Londona, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva...

24.03.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Dana 24. marta 2022. godine u hotelu „Franca“ u Bijelom Polju, održava se trening za policijske službenike na temu „Profesionalno postupanje u cilju suzbijanja torture i nehumanog postupanja i kažnjavanja pritvorenih i osuđenih lica i migranata“ u organizaciji NVO „Građanska Alijansa“, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju („The Balkan Trust for Democracy“) i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu...

17.03.2022.

Odluka u odnosu na Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je odluku u predmetu Milović protiv Crne Gore (predstavka br. 34720/12) kojom je predstavku jednoglasno proglasio neprihvatljivom i istu odbacio u skladu sa članom 35 stav 3 (a) i 4 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: „Konvencija“)...

16.03.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Dana 16. marta 2022. godine u hotelu „Avala“ u Budvi, održava se trening za sudije na temu „Efikasni sudski postupci u predmetima torture i kršenja ljudskih prava“ u organizaciji NVO „Građanska Alijansa“, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju („The Balkan Trust for Democracy“) i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu...

25.02.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 25. februara 2022. godine, u hotelu „Hilton“ u Podgorici, održava se trening za sudije na temu „Efikasni sudski postupci u predmetima torture i kršenja ljudskih prava“, u organizaciji NVO „Građanska alijansa“, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju („The Balkan Trust for Democracy“) i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu...

24.02.2022.

Presuda u odnosu na Crnu Goru pred Evropskim sudom za ljudska prava

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu („Evropski sud“) donio je presudu u predmetu Mastilović i drugi protiv Crne Gore (predstavka br. 28754/10) u kojoj je utvrdio povredu člana 6 (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda („Konvencija“) zbog neizvršenja pravosnažnih nacionalnih sudskih odluka donijetih u korist podnosilaca predstavke...