Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.12.2020

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, je na poziv Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prisustvovala dana 23.12.2020.godine, prvom zasijedanju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore. Odbor je u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, razmotrio Izvještaj o radu Kancelarije Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2019. godinu...05.05.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 5. maja 2022. godine, u hotelu „Voco“ u Podgorici, održava se trening na temu „Efikasna istraga u predmetima torture i kršenja ljudskih prava“, u organizaciji NVO „Građanska alijansa“, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju („The Balkan Trust for Democracy“) i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu...

KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

05.05.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 5. maja 2022. godine, u hotelu „Voco“ u Podgorici, održava se trening na temu „Efikasna istraga u predmetima torture i kršenja ljudskih prava“, u organizaciji NVO „Građanska alijansa“, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju („The Balkan Trust for Democracy“) i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu...

više...
20.04.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 20. aprila 2022. godine, u hotelu „Bianca“ u Kolašinu, održava se trening za sudije na temu „Efikasni sudski postupci u predmetima torture i kršenja ljudskih prava“, u organizaciji NVO „Građanska alijansa“, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju („The Balkan Trust for Democracy“) i ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu...

više...
07.04.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 7. i 8. aprila 2022. godine, u hotelu „Ramada“ u Podgorici, održava se trening na temu „Gdje se završava sloboda izražavanja, a počinje govor mržnje“, u okviru projekta „Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija“, koji Institut za medije organizuje u saradnji sa NVO „Centar za demokratiju i ljudska prava“ (CEDEM) i UL Info, a uz podršku Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EDIHR) i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore. Polaznici treninga su novinari i predstavnici NVO sektora...

više...
04.04.2022.

Publikacija “Smjernice i pregled odabrane sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima – pravo na slobodu izražavanja” Zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Publikacija “Smjernice i pregled odabrane sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima – pravo na slobodu izražavanja” Zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Publikacija „Smjernice i pregled odabrane sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima – pravo na slobodu izražavanja”, čiji je autor g-đa Valentina Pavličić, Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, objavljena je u okviru projekta „Dijagnoza i terapija slobode izražavanja, govora mržnje i etničkih tenzija“ koji sprovodi NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), uz podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija Crne Gore...

Download više...
01.04.2022.

Pravosudni forum AIRE centra na temu „Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan“

Pravosudni forum AIRE centra na temu „Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan“

Dana 1. i 2. aprila 2022. godine u hotelu „Splendid“ u Bečićima, održava se prvi Pravosudni Forum na temu „Rodna ravnopravnost i Zapadni Balkan“ u organizaciji AIRE centra iz Londona, a uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva...

više...