Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
23.12.2020

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Predstavljanje Godišnjeg izvještaja pred Odborom za ljudska prava i slobode

Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentina Pavličić, je na poziv Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore prisustvovala dana 23.12.2020.godine, prvom zasijedanju sjednice Odbora za ljudska prava i slobode u Plavoj Sali Skupštine Crne Gore. Odbor je u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore, u okviru kontrolne i nadzorne uloge, razmotrio Izvještaj o radu Kancelarije Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2019. godinu...


KEI

Pitajte zastupnika

Aktuelnosti

21.01.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 21. januara 2022. godine u hotelu „Avala“ u Budvi, održava se trening za policijske službenike na temu „Profesionalno postupanje u cilju suzbijanja torture i nehumanog postupanja i kažnjavanja pritvorenih i osuđenih lica i migranata“, u organizaciji Građanske Alijanse, a uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i ambasade Norveške u Beogradu...

više...
19.01.2022.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 18. januara 2022. godine Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, Valentina Pavličić, održala je sastanak sa koordinatorkom za ljudska prava pri Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori, Friederikom Wünschmann...

više...
13.01.2022.

Odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u odnosu na Crnu Goru

Dana 13.01.2022.godine, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu (u daljem tekstu: „Evropski sud“) donio je jednoglasno ODLUKU u predmetu Bigović protiv Crne Gore (br. predstavke 43763/20) i odlučio da predstavku izbriše sa liste predmeta u skladu sa članom 39 Konvencije (prijateljsko poravnanje), a nakon što se uvjerio da je prijateljsko poravnanje zasnovano na poštovanju ljudskih prava zajemčenih Konvencijom i Protokolima uz nju, te nije našao razloge koji bi opravdali dalje ispitivanja predstavke...

više...
28.12.2021.

Izvještaj Odbora za ljudska prava Skupštine Crne Gore o razmatranju izvještaja o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2020.godinu

Izvještaj Odbora za ljudska prava Skupštine Crne Gore o razmatranju izvještaja o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2020. godinu možete preuyeti ovdje.

Download više...
21.12.2021.

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Aktivnosti Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

Dana 20. i 21. decembra 2021. godine u hotelu Avala u Budvi održava se seminar pod nazivom „Različiti aspekti prava na privatni život“, u okviru programa obuke za savjetnike u sudovima i državnom tužilaštvu, u organizaciji Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, a uz podršku AIRE centra u Londonu i Britanske ambasade u Podgorici...

više...